Wsparcie dla biznesu

pi kolor3

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

pfp

p 3576 1

   logoriph

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR

Urzędy / Instytucje

zusarimr

gusindeks

baner-us2

clipboard01

piplogo

Zaloguj się

Strona główna > Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna Rydzyna

rydzyna herb

 • obszar 20 ha przy obwodnicy drogi krajowej nr 5 Wrocław - Poznań przeznaczony na lokalizację za­kładów produkcyjnych, rzemiosło i usługi,
 • obszar 40 ha na terenie gminy w sąsiedztwie boczni­cy kolejowej, przy trasie drogi krajowej nr 5 o po­dobnym przeznaczeniu.

OFERTA INWESTYCYJNA Rydzyna:

   obszar 20 ha przy obwodnicy drogi krajowej nr 5 Wrocław - Poznań przeznaczony na lokalizację za­kładów produkcyjnych, rzemiosło i usługi,

   obszar 40 ha na terenie gminy w sąsiedztwie boczni­cy kolejowej, przy trasie drogi krajowej nr 5 o po­dobnym przeznaczeniu.

Oferta inwestycyjna Osieczna

osieczna herbGmina Osieczna jest gminą turystyczną, obfitującą w zabytki, miejsca widokowe, obszary chronione przyrodniczo. W gminie dominuje sektor handlowo-usługowy, prężnie działa także sektor rolniczy. Na jej terenie funkcjonuje wiele firm znanych w powiecie i poza granicami województwa.

Szczegółowe informacje na temat pojawiających się ofert pod inwestycję znaleźć można na stronie internetowej gminy www.osieczna.pl

Oferta inwestycyjna Krzemieniewo

krzemieniewo herb

 • W pełni uzbrojony teren o powierzchni 7,5 ha w Krze­mieniewie. Są to grunty prywatne przeznaczone pod przemysł uciążliwy.
 • O podobnym przeznaczeniu jest siedem hektarów gruntów Zootechnicznego Zakładu Doświadczalne­go w Pawłowicach. Są to tereny nieuzbrojone.
 • Krzemieniewo przeznacza do zagospodarowania i adaptacji także kilka obiektów. Są to warsztaty o po­wierzchni 0,75 ha należące do Gminnej Spółdzielni „SCh" Krzemieniewo; sala wiejska o powierzchni 300 m2 uzbrojona, do wykorzystania na cele różne (handel, usługi, gastronomię); budynek mleczarni Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej w pełni uzbrojony do adaptacji na handel, rzemiosło usługi.

Oferta inwestycyjna Lipno

lipno herb

Na terenie Gminy Lipno znajdują się tereny pod  budownictwo mieszkaniowe. Są to tereny prywatne. Bezpośrednie sąsiedztwo miejskiej aglomeracji leszczyńskiej wpływa na to, że w szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne. Są również miejsca dla rozwoju aktywności gospodarczej. Dla inwestorów nie bez znaczenia jest fakt, iż Gminę Lipno przecina droga o znaczeniu krajowym relacji Poznań - Wrocław (nr 5) oraz trakcja kolejowa.

Na terenie gminy Lipno znajdują się następujące tereny inwestycyjne przeznaczone pod aktywność gospodarczą:

 • Obszary o powierzchni około 47 ha w obrębie geodezyjnym wsi Lipno z przeznaczeniem pod obiekty składowo-magazynowe, obiekty obsługi komunikacji z zakresu zaopatrzenia w  paliwo i parkowania pojazdów oraz dopuszczalnie pod obiekty usług handlowych, rzemieślniczych i gastronomicznych;
 • Obszar o powierzchni 9,92 ha położony w miejscowości Lipno i przeznaczony pod teren zorganizowanej działalności gospodarczej o charakterze przemysłowo - składowym (działka stanowi własność Gminy);
 • Obszar o powierzchni 35,9 ha w obrębie geodezyjnym wsi Wilkowice - Maryszewice przeznaczony pod funkcję przemysłowo - produkcyjną oraz pod składy, magazyny i hurtownie;
 • Obszar inwestycyjny 16 ha w obrębie geodezyjnym wsi Gronówko  (w sąsiedztwie GPZ) przeznaczony pod funkcję przemysłowo - produkcyjną.

Oferta inwestycyjna Świeciechowa

swieciechowa herb

Gmina Święciechowa dysponuje obszarem ok. 8 ha przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi uciążliwe. Teren ten jest usytuowany przy granicy z Lesznem w stronę Święciechowy. Obecnie wydzielone są 3 działki każda o powierzchni ok. 0,5000 ha. W następnych latach wydzielane będą kolejne działki. Teren uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczna, gazową.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 65 5333522.

Szczegółowa i aktualizowana na bieżąco baza ofert terenów i nieruchomości pod inwestycje pod adresem
http://strona.swieciechowa.pl/980.html

 

Oferta inwestycyjna Wijewo

wijewo herbZgodnie z obowiązującym planem zagospoda­rowania przestrzennego, w związku z rolniczo - tury­stycznym charakterem gminy Wijewo, nie wydzielono terenów pod inwestycje przemysłowe. Aktualne plany umożliwiają lokalizację obiektów o funkcji usługowej i handlowej w każdej jednostce przewidzianej pod zabu­dowę pod warunkiem, że jej uciążliwość nie będzie wykraczała poza granice działki. Gmina oferuje do za­gospodarowania następujące tereny i obiekty:

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w budowie, działka nr 647/17
 • o powierzchni 0,61 ha w Wijewie przy ul. Powstańców Wlkp., powierzchnia użytkowa wybudowana - 911 m2, powierzchnia użytkowa projektowana - 1797 m2.
 • Budynek po byłej szkole rolniczej w Radomyślu, działka nr 291 o powierzchni 0,23 ha w Radomyślu, powierzchnia użytkowa budynków - 267 m2.
 • Była baza SKR w Brennie przy ul. Polnej 2, działka nr 465 o powierzchni 0,45 ha w Brennie, budynek administracyjny - pow. 130 m2, warsztat z kotłownią i magazynem - pow. 205 m2, budynek magazynowy - pow. 19,5 m2, wiata stalowa - pow. 28 m2, boks na koks i szlakę - pow. 78 m2.

Oferta inwestycyjna Gminy Włoszakowice

wloszakowice herbTurystyczne walory terenu to szansa i wyzwanie dla inwestorów zainteresowanych działalnością długo­falową. Atutem są sprawne centrale telefoniczne oraz nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Planowana budo­wa wysypiska śmieci, sieci gazowej i kanalizacyjnej stanowić będzie w przyszłości o jeszcze większej atrak­cyjności inwestycyjnej tych terenów.

Oferta inwestycyjna Leszna

leszno herb

Leszno oferuje inwestorom wolne tereny o łącznej powierzchni blisko 40 ha, w pełni uzbrojone, położone w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w pd.-wsch. części miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 5 (Poznań-Wrocław). Proponowane tereny przeznaczone są pod lokalizację obiektów produkcyjnych, zabudowy usługowej, składów i magazynów, a także obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². Dodatkowo obszar Strefy o powierzchni 10,6 ha objęty jest podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co umożliwia potencjalnym inwestorom prowadzącym działalność na tym terenie uzyskanie ulgi w podatku dochodowym.

Szczegółowa i aktualizowana na bieżąco baza ofert terenów i nieruchomości pod inwestycje pod adresem
http://www.leszno.pl/Oferta_inwestycyjna,146.html

Realizacja: Brand New Poznań